Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Venäjän metsävirasto on rakentanut vuoden 2004 aikana kattavan satelliitti- ja lentokuviin perustuvan hakkuiden valvontajärjestelmän.

Järjestelmää testattiin vuonna 2004 noin 5 miljoonan ha pinta-alalla. Vuonna 2005 toiminta laajennetaan kattamaan 53 miljoonan ha. Vuoden 2006 aikana valvonta ulotetaan kattamaan koko intensiivisen metsänkäytön pinta-ala, joka on noin 85 miljoona ha.

Valvonnan avulla on paljastettu laittomia hakkuita jo yli 700 000 m3 edestä. Hakkuiden tekijöille on langetettu yli 400 miljoonan ruplan edestä sakkoja ja yksi leshozin johtaja on erotettu.

Metsävirastolla on lopullisena tavoitteena yhtenäisen metsävarojen kirjaus- ja valvontajärjestelmän rakentaminen. Tämä järjestelmä sisältäisi hakkuiden satelliittiseurannan lisäksi myös hakkuulupatietokannan, puun kuljetusten seurannan ja jalostuslaitosten tarkkailun.

Lue muistio