Venäjän metsätalousvirasto Rosleshoz on tehnyt arvioinnin metsäalan prioriteetti-investointihankkeista, joiden puitteissa yritykset saavat metsävaroja vuokralle ilman huutokauppaa alennetulla metsämaksulla. Hyvin toteutettujen investointihankkeiden ohella on paljon tapauksia, joissa sitoumuksia ei täytetä, metsämaksut ovat rästissä ja hankkeessa keskitytään investointien ja rakentamisen sijasta pelkästään puunkorjuuseen.

Hyväksyttyjä prioriteettihankkeita on yhteensä 121, joiden suunnitellut investoinnit ovat 400 miljardia ruplaa (10 mrd €). Vuodesta 2008 alkaen 73 hanketta on toteutettu tai edistyy aikataulun mukaisesti ja 31 hanketta on aikataulusta jäljessä. 14 hanketta harkitaan poistettavaksi listalta kokonaan. Suurin määrä investointihankkeita on keskittynyt Luoteis-Venäjän alueelle, jossa niitä on yhteensä 40. Suunnitellusta rahoituksesta on jäänyt toteutumatta 25 %.

Metsävaroja prioriteetti-investointien puitteissa on myönnetty käyttöön 59 miljoonaa kuutiometriä eli 80 % suunnitellusta. Aluetasolla luvut vaihtelevat suuresti. Karjalassa toteutetaan kolmea prioriteettihanketta, joille on myönnetty vain 3 % metsävaroista. Novgorodin alueella suunnitelluista metsäalueista on annettu 40 % ja Arkangelin alueella 65 %. Primorskin alueella on erikoisin tilanne, siellä investointihankkeille on myönnetty metsiä 1,5 kertaa tarvetta enemmän.

Joillain alueilla investointihankkeet ovat viivästyneet, mutta se ei ole vaikuttanut hakkuisiin. Viranomaisten kannalta näyttää siltä, että investointihankkeita esitetään listoille vain edullisten metsävarojen toivossa. Päinvastaisiakin tapauksia on. Karjalassa kaksi investointilistalle hyväksyttyä yritystä kieltäytyy vuokraamasta investointihankkeelle varattuja metsiä.

Federaation viranomaiset haluavat tiukentaa prioriteettihankkeiden toteutuksen kontrollia ja tarvittaessa käyttää oikeuttaan poistaa hankkeet listalta.

Lähde: Rossijskije lesnyje vesti