Leningradin alueen syyttäjänvirasto on käsitellyt Venäjän Greenpeacen vetoomuksen ja myöntänyt, että alueen metsäsuunnitelma on laadittu ja vahvistettu lainvastaisesti, tiedottaa Greenpeace. Rikkeiden eliminoimiseksi syyttäjänvirasto on esittänyt ehdotuksensa Leningradin alueen kuvernöörille.

Greenpeacen saamassa kirjeessä Leningradin alueen syyttäjänvirasto toteaa, että voimassaolevaa lainsäädäntöä oli rikottu metsäsuunnitelman luonnoksen julkaisun osalta. Asiasta kiinnostuneille jäi laissa määriteltyä vähemmän aikaa perehtyä luonnokseen aluehallituksen virallisilla sivuilla. Lisäksi sivuille laitetusta asiakirjapaketista puuttui joitain karttoja. Leningradin alueen syyttäjänvirasto on todennut myös luonnonvarojen ja ympäristönsuojelun komitean antaneen metsäsuunnitelmaan vääriä tietoja erityissuojelukohteista.

Syyttäjänvirasto on ilmoittanut, että metsäsuunnitelmaa ollaan saattamassa lain vaatimaan kuntoon, mutta työhön menee vielä aikaa.

Lähde: Venäjän Greenpeace