Venäjän Greenpeace, Venäjän tiedeakatemian avaruustutkimusinstituutti sekä metsäekologian ja metsien tuottavuuden tutkimuskeskus ja Global Forest Watch ovat yhdessä laatineet Venäjän metsävarakartan, ensimmäisen laatuaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Greenpeacen edustajan mielestä Venäjän metsävaroja on turhaan liioiteltu, kerrotaan järjestön tiedotteessa.

Kartta osoittaa, että teollisuuden kannalta arvokkaimpia metsiä on jäljellä vain harvaanasutuilla ja vaikeakulkuisilla seuduilla Euroopan puoleisilla alueilla ja Siperiassa. Taloudellisesti parhailla metsämailla kuusen ja männyn ovat korvanneet teollisuuden kannalta toisarvoiset koivu- ja haapametsät, joita Venäjän teollisuus ei kykene käyttämään tehokkaasti. Lehtimetsien pinta-ala on nykyisellään 31 % Venäjän metsäpinta-alasta. Puuttomien alueiden määrä on noin 15 % potentiaalisesta metsäpinta-alasta.

Kartan tekijöiden mukaan pääsyy metsien rappeutumiseen on laajaperäinen metsänkäyttö, suuret avohakkuut, metsäuudistustöiden puutteellisuus ja taimikonhoidon laiminlyönti.

Lähde: Venäjän Greenpeace