Venäjän Greenpeace kommentoi Luonnonvaraministeriön esittämää laittomien hakkuiden satelliittivalvontaa tiedotteessaan, jonka keskeinen sisältö on seuraava:

Ensi vaiheessa valvonta perustuu satelliittikuviin (Landsat, IRS, Terra, Radarsat, Meteor) ja kaikki esimerkit ovat Landsatin käytöstä. Amerikkalaisen Landsatin avulla on mahdollista todeta tarkasti jopa muutamien hehtaarien kokoiset avohakkuut eli hakkuut, joissa puuta kaadetaan muutamia satoja kuutioita. Kohtuullisen tarkasti hakkuiden pinta-ala voidaan määritellä jo muutamien kymmenien hehtaarien kokoisena. Laittomien hakkuiden todentamiselle tämä ei suuria lupaa, sillä valtaosa omavaltaisista hakkuista Venäjällä tehdään merkittävästi pienemmillä aloilla. Luvattomat puunkorjaajat kaatavat puuta kerralla vain yhden tai kahden puutavarakuorman verran, korkeintaan 50 kuutiota, minkä jälkeen he piiloutuvat.

Toinen Landsatin tärkeä piirre on Greenpeacen mukaan se, että nykyisistä satelliiteista Landsat-7 ei käytännöllisesti katsoen ole ollut toiminnassa pariin vuoteen ja seuraava saadaan lähetetyksi vasta 2009. Muista edellä mainituista satelliiteista vain IRS:n avulla on mahdollista huomata yksittäiset leimikot, jotka kooltaan voivat olla laittomien hakkuiden kohteita. Esiteltyjä satelliittivalvontatapoja tuskin nykyisellään voidaan tehokkaasti hyödyntää niiden kalleuden takia.

Lisäksi Greenpeace tähdentää, että taistelussa laittomia hakkuita vastaan on opittava sekä tuomaan laittomuudet ilmi (mikä metsävirastolta onnistuu ilman uutta teknologiaakin) että todistamaan rikkojien syyllisyys ja pyrkimään oikeudenmukaisiin, vahingon määrään suhteutettuihin rangaistuksiin. Jälkimmäisestä metsävirasto ja venäläiset järjestysvallanelimet suoriutuvat vielä Greenpeacen mielestä huonosti.

Lähde: Venäjän Greenpeace