Greenpeace kommentoi uuden metsälain seurauksena muuttuvien metsänkäyttöohjeiden valmistelua tiedotteessaan:

Venäjän hallitus on jo vuoden päivät työstänyt uutta metsälakia. Hallituksen aikeissa on viedä lakiehdotus duumaan nyt syksyllä, ja hyväksyä se vielä tämän vuoden puolella. Luonnoksessahan edellytetään metsänkäyttöä koskevan normatiivisen asiakirjakäytännön muuttamista eli hakkuuohjeiden, terveydenhoitomääräysten ja monien muiden, kaikkiaan lähes 6000 – 10000 sivun pituisen materiaalin nykyaikaistamista. Noiden nyt usein käyttämättömien ohjeiden tilalle suunnitellaan uusia teknisiä ohjesääntöjä.

Teknisten ohjesääntöjen laatimismenettelystä vastaava Venäjän teknisen säätelyn ja metrologian laitos esittää, että uuden metsälain mukaisia teknisiä ohjesääntöjä ei valmisteltaisi ennen vuotta 2010. Tämä on nähtävissä vuosille 2004 – 2010 laadittavien teknisten ohjeiden ohjelmasta, jota laitos jokin aika sitten esitteli maan hallitukselle. Ohjelmaan on sisällytetty muutamia metsätalouden kannalta vähämerkityksisiä ohjesääntöjä, mutta ei yhtään metsälakiesityksen edellyttämää.

Tämä lienee seurausta ennen kaikkea hallituksessa vallitsevasta, hallinnollisten uudistusten jälkeisestä epäjärjestyksestä. Ei ole lainkaan ihme, etteivät Teknisen säätelyn ja metrologian laitoksen asiantuntijat ole perillä metsälakiesityksen parissa työskentelevien aikeista hyväksyä toistakymmentä teknistä ohjesääntöä.

Tämän seurauksena metsätalousasiantuntijat tullevat vielä pitkään käyttämään iänikuisia, jopa 1800-luvun puolivälistä olevia ohjeita, joihin on myöhemmin tehty vain kosmeettisia korjauksia.

Tilanne oli itse asiassa sama myös nykyisen, vuonna 1997 hyväksytyn metsälain jälkeen: suurin osa virastojen normeista jäi yhtenäistämättä metsälain kanssa ja metsätaloutta harjoitettiin käytännössä vanhojen ohjeiden mukaan. Eihän se ole mikään salaisuus, että virasto-ohjeet ovat käytännön toimijoille huomattavasti tärkeämmät kuin laki.

Koska uusi metsälaki tulee olemaan samanlainen väliaikainen ilmiö kuin vanhakin, ei ole poissuljettua, että virastojen ohjeita ei ehditäkään yhtenäistää lakien vaatimaan asuun.

Lähde: Venäjän Greenpeace