Karjalan tasavallan hallituksen lehdistöpalvelun sivuilla kerrotaan, että pääministeri Tshernov tapasi kanadalaisen Gesko-Star Ltd:n johtajan Moris Grondinin. Tapaamisen pääaihe oli yhtiön omistukseen 1999 tulleen Medvezhegorskin (Karhumäen) lespromhozin uudistaminen.

Grondin kertoi pääministerille yhtiön investoineen Karhumäkeen jo 9 milj. $, joilla on rakennettu uusi sahausosasto, asennettu puunlajittelulinja sekä uusittu sahauskalustoa ja puutavara-autoja.

Vuonna 2003 ja tämän vuoden alussa yritys on kohdannut vaikeuksia mm. metsäautoteiden rakentamisessa, henkilöstökoulutuksessa ja tuotantoasioiden hoidossa. Viime vuonna sahatavaraa tuotettiin 61 000 kuutiota, mikä on 17 % enemmän kuin vuonna 2002. Investointikulujen kasvu kuitenkin huononsi tuloslukuja ja yritys aloitti vuoden 2003 tappiollisena. Gesko-Star on tästä huolimatta kiinnostunut jatkamaan Medvezhegorskin lespromhozin kehittämistä.

Tämän vuoden aikana yritys aikoo kiriä kiinni talvikuukausina syntyneen puunkorjuun ja sahaustoiminnan vajeen. Yrityksessä uskotaan, että kun tuotannon uudistusta jatketaan, laskennallinen hakkuumäärä on saavutettavissa ja sahatavarantuotanto lisättävissä 100 000 kuutioon asti.

Investointivaroilla hankitaan ulkomaista sahauskalustoa, remontoidaan lämpölaitos sekä otetaan käyttöön uutta kuivauskapasiteettia. Tapaamisen yhteenvetona pääministeri totesi, että Karjalan tasavallan hallitus on edelleen valmis tukemaan yhteisyrityksen kehittämistä.

Lähde: Karjalan hallituksen www-sivut