Yksi Komin tasavallan suurimmista sahatavaran tuottajista OAO Syktyvkarskij LDK sertifioi kansainvälisellä FSC-sertifiointijärjestelmällä pieniä metsäalueita Komin ja Arkangelin alueilla, missä sen tytäryritys OOO Usvales harjoittaa puunkorjuutoimintaa.

Syktyvkarin saha- ja puunjalostuslaitoksesta todetaan, että sertifiointipäätöksen takana on kuluttajien pyrkimys käyttää kansainvälisten normien mukaisesti sertifioitua puuta, mutta tällä tavoin saadaan myös mahdollisuus valvoa ja vähentää minimiin ympäristölle koituvaa vahinkoa.

Komissa FSC-sertifioituja metsiä on 800 000 ha. Alueen teollisuusministeriöstä arvioidaan, että vuoden kuluessa määrä lisääntyy 1,5 milj. hehtaarilla.

Lähde: Tietotoimisto Komi-Inform