FSC-sertifioituja metsiä on 82 maassa yhteensä 200 miljoonaa hehtaaria. Venäjällä näistä on lähes neljännes eli noin 48 miljoonaa hehtaaria. Venäjällä on myös lukumäärältään eniten metsänhoidon sertifikaatteja, 186 kappaletta. Puunkorjuuta varten vuokratuista metsistä on FSC-sertifioituja 25 prosenttia. Alkuperäketjun sertifikaatteja Venäjällä on 629 kappaletta.

Venäjän kansallista FSC-standardia ollaan parhaillaan päivittämässä. Kun uusi standardi on vahvistettu, Venäjällä tullaan toteuttamaan pilottiprojekti sen yksinkertaistamiseksi. Tavoitteena on määritellä ja poistaa standardiin sisältyvät indikaattorit, jotka toistavat Venäjän lainsäädäntöön sisältyviä vaatimuksia tai eivät ole sovellettavissa Venäjän olosuhteissa. Projektin odotetaan parantavan kriteerien ymmärrettävyyttä ja standardin soveltamista, helpottavan sertifikaattien valvontaa sekä pk-yritysten sertifiointiprosessia. Pilottiprojektin tuloksena ei kuitenkaan ole FSC-sertifikaatin taloudellisten ja sosiaalisten vaatimusten lieventäminen.

Lähde: FSC Russia uutinen 1, uutinen 2