Venäjän WWF:n tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin FSC-sertifioinnin tunnettuutta Venäjällä sekä kuluttajien asenteita laittomaan puuhun.

Kolme neljäsosaa vastanneista oli sitä mieltä, että laittomien hakkuiden ongelma on ajankohtainen Venäjällä. Metsäteollisuuden tuotteiden osalta puun alkuperää piti tärkeänä 62 prosenttia.

FSC -tavaramerkin tiesi 13 prosenttia vastanneista. Parhaiten FSC -merkki oli tunnettu Moskovassa (22 %). Vertailuksi: vuonna 2010 Moskovassa ja sen lähialueella tehdyssä kyselyssä puu- ja paperituotteita ostavien yritysten hankintavastaavista seitsemän prosenttia tiesi, mitä FSC -merkki tarkoittaa.

– Selvää kasvua ja tilausta on, joten nyt on aika analysoida kasvun syitä ja päättää FSC-merkin tunnettuuden edistämiskampanjasta, toteaa Ympäristövastuullisten metsäteollisuusyritysten yhdistyksen koordinaattori Aleksander Voropajev.

Keskeisenä kohderyhmänä, joka on kiinnostunut kotimaisen metsätalouden kehittymisestä ovat korkeakoulutetut, suurituloiset sekä suurten kaupunkien asukkaat.

Kaksi kolmasosaa puun alkuperää tärkeänä pitäneistä vastanneista valitsisi ensisijaisesti FSC -merkityn tavaran samassa hintaluokassa. 40 prosenttia olisi valmis maksamaan sertifioidusta tuotteesta enemmän, mutta hinta ei saisi olla kuin muutaman prosentin kalliimpi.

Levada-keskuksen toteuttamaan tutkimukseen osallistui 1600 henkilöä 45 Venäjän alueelta.

Lähde: Venäjän WWF