Tiedote. Julkaistu: 15.04.2014 klo 12:56 – Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi uutta puutavara-asetuksen mukaista valvontaorganisaatiota (monitoring organisation). Hyväksytyt uudet valvontaorganisaatiot ovat Bureau Veritas ja Control Union, joista kummatkin tarjoavat palveluita koko EU:n alueella.

Luettelo valvontaorganisaatioista on julkaistu EU:n virallisen lehden C-sarjassa ja komission verkkosivuilla.

Euroopan komission EUTR-sivusto

EUTR Maaseutuviraston sivustolla