Prioriteetti-investoijan etuoikeutetusta asemasta huolimatta investointien toteuttamiseen liittyvät vaikeudet ovat Venäjällä arkipäivää. Tästä saatiin uusi esimerkki Arkangelin aluehallinnon 7.4 järjestämässä metsäfoorumissa, kun Solombalan Sellu- ja paperitehtaan hallituksen puheenjohtaja Aleksandr Plastinin kertoi edustamansa yhtymän prioriteetti-investoinniksi listatun modernisointihankkeen toteuttamisen ongelmista. Metsäsektori on taloudellisessa kriisissä ja sellun, paperin sekä sahatavaran tuotanto on käytännöllisesti katsoen lakannut Arkangelin alueella, Plastinin kuvasi olosuhteita, joiden keskellä yhtiö on kamppaillut hanketta toteuttaessaan.

Solombalalesin kohtaamien ongelmien pohjalta Plastinin nimesi kolme keskeistä tavoitetta prioriteetti-investointien toteuttamiseen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Hänen mukaansa investointiprojekteja rahoittaville pankeille on järjestettävä valtion takuu, projekteille kohdennettujen metsien vuokraamiseen liittyvää käytäntöä on kehitettävä erityisesti vuokrasopimusten vahvistamisen osalta. Lisäksi ympäri vuoden käytössä olevien metsäteiden rakennukseen suunnattujen valtion varojen osuus on moninkertaistettava.