Tammikuun 2008 alkuun mennessä Pihkovan alueen leshozien muutosprosessi on saatu päätökseen, minkä tuloksena on syntynyt 21 valtionliikelaitosta. Alueella on jo viime vuoden alusta alkaen toiminut erillinen liikelaitos ja hallintorakenne.

Hallintotehtäviä hoitava valtionyhtiö ”Pskovprirodoresursy” aloitti toimintansa tammikuussa 2007. Ennen uuden metsälain voimaantuloa siihen liitettiin 20 maatalousmetsäaluetta (selskij leshoz). Maaliskuusta 2007 alkaen valtionyhtiön rakennetta muutettiin merkittävästi muodostaen 11 alueidenvälistä metsätoimialuetta (mezhrajonnoe lesnichestvo) ja niiden 56 alaosastoa.

Taloustehtävien hoitoa varten siirtymäkaudelle perustettiin holdingyhtiö ”Pskovskij lesohozjaistvennyj holding”, johon kaikki valtion omistamat leshozit kuuluivat. Nyt talousasioita hoitava yhtiötä on muokattu uuteen uskoon ja prosessi saatettu päätökseen. Tammikuun alusta lähtien aikaisemmat valtion leshozit on muutettu 21 valtionliikelaitokseksi, jotka työllistävät yhteensä noin 300 henkilöä. Liikelaitoksien omistukseen on siirretty puunkorjuukalustoa, puunjalostuslaitoksia, palonsammutuskalustoa sekä metsänuudistuksessa tarvittavaa maanmuokkauskalustoa.

Lähde: Pihkovan alueen lisensoinnin ja luonnonkäytön komitea