Komin tasavallan metsäkomitean sivuilla on julkaistu luonnos metsätalouden ohjesäännöstä (lesohozjaistvennyj reglament). Dokumentti on laadittu erikseen jokaiselle metsätoimialueelle eli lesnichestvolle ja sisältää tietoa metsien eri käyttömahdollisuuksista ja metsänkäytön rajoituksista. Sivustolla on julkaistu myös Komin tasavallan tieverkoston kehittämissuunnitelma.

Venäjänkieliset dokumentit ovat ladattavissa täältä.