Sata vuotta sitten esitetty suunnitelma suorasta tieyhteydestä Suomen rajalta Uralille on taas nostettu ajankohtaiseksi, kirjoittaa petroskoilainen verkkolehti Stolitsa. Venäläinen Kalevala-investointiyhtiö yrittää saada hankkeeseen mukaan länsimaisia investoijia. Tämän lisäksi Venäjän Federaation hallituksessa käsitellään ”Luoteinen kehityskäytävä – Suomen raja-Ural” -ohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata projektin kannatus federaation tasolla. Projektin yhteissumman arvioidaan olevan lähes 6 miljardia dollaria.

Kalevalan projekti suunnitellaan toteutettavan 13 vuodessa ja se edellyttää yli 2 500 km pituisen tien rakentamista, artikkelissa todetaan. Tietä rakennettaisiin Karjalan ja Komin tasavalloissa sekä Arkangelin ja Permin alueilla. Tie avaisi suoran yhteyden Pohjois-Euroopasta Venäjän Euroopan puoleisille pohjoisille syrjäseuduille ja antaisi mahdollisuuden ottaa käyttöön uusia luonnonvaraesiintymiä.

Alkuvaiheessa yhtiö suunnittelee rakentavansa maksullisen Onego-autotien Suomen rajalta Petroskoihin. Tähän tarvitaan noin 250 miljoonaa dollaria ja 5 vuotta. Tien lisäksi suunnitellaan optista tiedonsiirtoyhteyttä, johon tarvittaisiin lisää 11 miljoonaa dollaria. Hankkeen suunnittelijoiden laskelmien mukaan ensimmäisen vaiheen rahoitukset saadaan takaisin 12 vuoden kuluessa.

Tiehankkeen lisäksi Kalevala-yhtiö suunnittelee ympärivuotista kuljetusta Äänisen yli välillä Petroskoi-Pudozh, mikä lyhentäisi automatkaa kolmasosaan nykyisestä. Tätä varten tarvittaisiin 4 jäänmurtajaa, jotka takaisivat 450 auton ylikuljetuksen vuorokaudessa. Arvioiden mukaan lossikuljetuksen järjestämiseen tarvittaisiin 54 miljoonaa dollaria. Lossi antaisi mahdollisuuden päästä melkein suoraa tietä Suomen kaakkoisseuduilta Arkangelin alueelle.

Lähde: stolica.onego.ru