Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) selvityksessä kartoitettiin keskeisimpiä investointiolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä Luoteis-Venäjän metsäsektorilla. Ulkomaisen investoijan on Venäjällä valmistauduttava kohtaamaan useita ongelmia. Talouspolitiikan vaikea ennakoitavuus, metsälainsäädännön keskeneräisyys, infrastruktuurin puute sekä henkilökohtaisiin suhteisiin perustuva toimintakulttuuri ovat esimerkkejä ongelmista. Näiden vastapainona ovat maan runsaat raakapuuvarat, alhainen kustannustaso sekä kasvavat kotimarkkinat.

Lue koko Metlan tiedote

Julkaisu on ladattavissa Metlan sivuilta: Factors Affecting Investments in Northwest Russian Forest Sector and Industry. Metlan työraportteja 32