Venäjän metsävirasto on analysoinut metsänvuokrausta vuoden 2004 viimeisen neljänneksen osalta, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. On käynyt ilmi, että Venäjän federaation 18 subjektissa viranomaiset ovat aivan Federaation lain 199-FZ voimaantulon alla tehneet joukon kyseenalaisia metsänvuokrauspäätöksiä yli 1,5 milj. ha alalta.

Analyysin tulosten perusteella Venäjän luonnonvaraministeriö, metsävirasto ja luonnonvarainkäytön tarkastusvirasto ovat valtuuksiensa puitteissa päättäneet tutkia tarkasti asiaan liittyvät vaiheet, pyrkiä purkamaan solmitut sopimukset ja viranomaisten väärinkäytösten ilmetessä kääntyä järjestysvallan puoleen.

Vuoden 2004 kolmannen vuosineljänneksen tulosten mukaan metsänvuokraus lisääntyi 0,1 % vuoteen 2003 verrattuna. Syksyllä 2004 alettiin valmistella lakia 199-FZ, joka astui voimaan 29.12.2004. Lain mukaan metsävuokraus siirtyi subjekteilta federaation alueellisille elimille ja metsiköiden jako on mahdollista ainoastaan kilpailuttamalla, kun se ennen tapahtui subjektien toimeenpanovallanelinten omasta harkinnasta. Juuri ennen lain 199-FZ voimaantuloa 18 subjektissa annettiin vuokralle suuria metsäalueita, vuokrausmäärien kasvu oli yli 30 %.

Tehtyjen metsänvuokrauspäätöksien vuokrausperusteita pidetään kyseenalaisina. Esimerkiksi Arkangelin alueella annettiin OOO Rask-Investille vuokralle metsäpalsta, jonka vuotuinen käyttömäärä on 28 900 m³, vaikka tuon kuukautta aikaisemmin perustetun yhtiön tase oli nollilla ja käyttövaroja oli vain 70 000 ruplaa. Toisessa tapauksessa on arkangelilaiselle yrittäjälle vuokrattu 20 000 m³ metsää, vaikka tämä oli rekisteröitynyt yksityisyrittäjäksi vain muutama päivä ennen hankintahuutokauppaa.

Keskimääräiseksi vuokrausajaksi on osoittautunut 20 vuotta. Lisäksi yli 70 % on annettu vuokralle ilman hakijoiden kilpailuttamista.

Metsäviraston lehdistösihteeri Roman Shipovin mielestä subjekteissa toimivat viranomaiset kiirehtivät valtuuksiensa loppumisen edellä tekemään töitään ennakkoon rikkoen normeja ja ohjeita, antaen luvan kaataa yli 7 milj. m³ metsää.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu