Venäjän metsäviraston asiantuntijoiden viime vuonna kehittämällä laittomien hakkuiden satelliittivalvontajärjestelmällä on vuoden 2005 alusta alkaen seurattu laittomien hakkuiden tilannetta Irkutskin ja Krasnojarskin alueilla, joilla puunkorjuumäärät ovat maan suurimpia, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Nyt on ehditty käydä läpi noin 21 milj. ha, missä hakkuumäärä on yli 10 milj. kuutiometriä (39 % molempien alueiden kokonaiskorjuumäärästä). Kaiken kaikkiaan on tarkastettu 1800 leimikkoa ja kaikilla on havaittu erityyppisiä rikkeitä.

Seurantatulosten mukaan laittomia hakkuita on havaittu 229 500 m3 verran, hakkaamatta jätettyä puustoa 355 000 m3, hajalleen jätettyä kaadettua puuta 84 500 m3 ja alikasvustoa oli tuhottu 1 100 hehtaarilla. Rikesakkoja on langetettu lähes 190 milj. ruplaa.

Suurimmat sakot tulivat Irkutskin alueen Katangskin leshozissa toimiville ZAO Jantallesille (87,9 milj. ruplaa) ja ZAO Igirminskij KLPH:lle (9,2 milj. ruplaa).

Metsävirasto on luonnonvaraministeri Trutnevin määräyksestä valmistelemassa esitystä laittomista hakkuista määrättävien sakkojen koventamisesta. Metsäviraston johtajan mielestä laittomuuksiin syyllistyneen pitäisi korvata valtiolle koituneet vahingot täysimääräisinä eli kantohinnan lisäksi korvattavaksi tulisi myös varastetun puun markkinahinta.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu