Yksi Venäjän metsälainsäädännön tuomista uusista asioista on ilmoitusmenettely vuosittain jätettävällä metsänkäyttöilmoituksella. Vuoden 2009 alusta lähtien hakkuulupien sijasta käyttöön tulevat metsänkäyttöilmoitukset ja metsäkauppasopimukset. Metsänvuokraaja jättää metsien käyttöönottosuunnitelmaa vastaavan ilmoituksen ja myöhemmin selvityksen toteutuneesta metsänkäytöstä. Metsähallinto käsittelee ilmoituksen ja varmistaa, että se vastaa metsätoimialueen metsätalouden ohjesääntöä ja metsänkäyttösuunnitelmaa. Samalla varmistetaan, että ilmoituksessa annetut sijainti, määrät ja muut metsänkäyttötunnukset täsmäävät vuokralle annetun metsän tietojen kanssa.

Nizhni Novgorodin alueen Krasnobakovskin piirin metsätoimialueella ensimmäiset ilmoitukset on jo saatu käsiteltäväksi. Jätettyjen ilmoitusten mukaan metsänkäyttömäärä (hakkuumäärä) on yli 12 000 m³ reilun 250 hehtaarin alalla.

Lähde: Nizhni Novgorodin alueen metsäosasto