Venäjällä tuotettiin vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana 1,1 miljoonaa tonnia paperia, 762 tuhatta tonnia kartonkia ja 1,3 miljoonaa tonnia sellua. Paperin osalta tuotantovauhti oli 12 % tiiviimpi kuin edellisenä vuonna, sellun ja kartongin tuotannossa kasvua oli tapahtunut noin 20 %. Vielä voimakkaammassa kasvussa oli vanerin tuotanto, jonka volyymi vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana oli 43 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Lastulevyn tuotannossa kasvua oli tapahtunut 13 % ja kuitulevyn 21 %.

Lähde:

Valtion tilastopalvelu