Venäjän kansallisen metsäpolitiikan kehittäminen aloitettiin järjestämällä keskustelutilaisuus Rosleshozin alaisuudessa toimivan ekologianeuvoston puitteissa. Kokoukseen osallistuivat WWF, Biodiversity Conservation Centre, Greenpeace Russia, Venäjän metsäalan ammattiliitto, Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto, Rosleshozin alaisia organisaatioita sekä tieteen edustajia. Neuvoston puheenjohtajana toimii Rosleshozin johtaja Masljakov.
Kansallista metsäpolitiikkaa on valmisteltu jo 90-luvulta saakka, mutta vähäisin tuloksin. Metsien roolin muuttuminen, metsähallinnon uudistukset ja metsiin liittyvät ongelmat, kuten metsäpalot, antavat aihetta työn kiirehtimiselle. Kansallisen metsäohjelman valmistelun tulee perustua riittävän laajan julkiseen keskusteluun ja eri sidosryhmien intressien huomioimiseen.
Ekologianeuvoston päätöksen mukaan kansallista metsäohjelmaa valmistelemaan on asetettu erityinen työryhmä. Laaja julkinen keskustelutilaisuus ohjelman valmisteluun liittyen järjestetään helmikuussa 2012. Konferenssiin kutsutaan edustajia federaation ja alueiden metsähallinnoista, metsäalan yrityksistä, metsätaloudesta, tieteestä ja koulutuksesta, kansalaisjärjestöistä, jne.
Venäjän WWF toteutti tänä syksynä kyselytutkimuksen, johon osallistui 161 metsäalan yritystä 18 eri alueelta sekä 63 metsäalaan liittyvää kansalaisjärjestöä 27 alueelta. Suurin osa (90 %) metsäsektorin yritysten johtajista ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoista oli sitä mieltä, että kansallisen metsäpolitiikan laatiminen on välttämätöntä.