Venäjän metsätalousvirasto käsittelee alueiden viranomaisten esitykset investointihankkeista, joille haetaan metsäalan prioriteetti-investoinnin statusta. Lopullisen hyväksynnän tekee Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö.

Vuodesta 2010 lähtien hakemusten määrä on kasvanut merkittävästi, vuonna 2017 metsätalousvirasto käsitteli 66 hakemusta, kun vuonna 2010 määrä oli 15. Vuoden 2017 hakemuksista hyväksyttiin listalle 26. Projektien edistymistä valvotaan jatkuvasti ja kriteerejä tiukennetaan. Vuonna 2017 listalta poistettiin 8 projektia, jotka eivät olleet edenneet suunnitelmien mukaisesti. Täysin valmiiksi todettiin 22 projektia, vuonna 2016 lukumäärä oli 19.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto