Venäläinen elektroniikkayhtiö GS Group tiedottaa investoivansa uuteen puunjalostuslaitokseen Pihkovan alueella Dedovitšin kylässä. Sudoma -tehtaan rakentaminen aloitetaan elokuun aikana ja se tulee valmistamaan lämpökäsiteltyä ja kyllästettyä lautaa sekä höylätavaraa. Suunniteltu tuotantomäärä on 61 500 m³ vuodessa. Lisäksi hanke sisältää puunkorjuun ja metsänuudistamisen kehittämistä. Yritys aikoo mm. rakentaa oman taimitarhan. Investointien suuruus on yhteensä noin 80 miljoonaa euroa, puunjalostuslaitoksen osuus noin 30 miljoonaa euroa.
Lähde: GS Group