Venäjän luonnonvaraministeriössä pidetään 9. maaliskuuta 2005 ensimmäinen ekologianeuvoston kokous, jossa käsitellään ministeriön ehdotuksia luonnonsuojelualueiden hallintouudistuksesta, ympäristöhaittamaksulain sekä luonnonsuojelulakikokoelman luonnoksia, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu.

Luonnonvaraministeriön yhteydessä toimiva ekologianeuvosto perustettiin tammikuun lopulla ja siihen kuuluu luonnonkäytön ja ympäristönsuojelun asiantuntijoita ja ympäristöliikkeiden edustajia. Neuvoston tärkeimpiä tehtäviä ovat ympäristötietoisuuden lisääminen, entistä parempi tiedottaminen Luonnonvaraministeriön toiminnasta sekä ministeriön ja ympäristöjärjestöjen yhteistyön tehostaminen. Tämän lisäksi neuvosto tutkii ja kokoaa ulkomailla saatuja kokemuksia ympäristöongelmien ratkaisusta, ja kerää kansalaisjärjestöiltä sekä kansalaisilta tulevia ympäristönsuojeluesityksiä.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu