Venäjän luonnonvaraministeriön alaisen ekologianeuvoston ensimmäisessä kokouksessa ilmoitettiin ministeriön aikeista laatia ekologialakiluonnos, tiedottaa luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Varaministeri Valentin Stepankovin mukaan Venäjän ekologialainsäädäntöön lasketaan nyt kuuluvaksi yli 550 lakipäätöstä. Nykyisen ympäristölainsäädännön perustan muodostavat kansainvälisesti tunnustetut periaatteet ja normit sekä kansainväliset sopimukset. Normien joukossa on paljon ristiriitaisuuksia, jotka haittaavat luonnonkäytön ja ympäristönsuojelun markkinamekanismien kehittymistä.

Hankalin tilanne on ympäristöhaittavaikutusten säännösten alalla sekä luonnonkäytön taloudellisen säätelyn ja lupakäytäntöjen alalla. Edelleenkään Venäjällä ei ole valtakunnallisia lakeja ympäristöhaittamaksuista, ympäristökatastrofialueista, maaperänsuojelusta, ympäristörikekorvauksista, jne.

Ekologialailla pystyttäisiin turvaamaan yhtenäiset juridiset käytännöt ympäristöasioita ratkottaessa. Se avulla olisi mahdollista perustella mm. luonnonsuojelualueiden käytön taloudellisuutta ja ratkoa ympäristöön vaikuttavien teollisuuslaitosten verotuskysymyksiä.
Stepankovin mukaan lakikokoelman hyväksyminen etenisi vaiheittain kuten on tehty vero- ja budjettilakienkin kanssa. Ekologialain luonnoksen yleisosa pyritään valmistamaan ja esittämään duumalle jo 2005 – 2006 ja erityisosa 2006 – 2007.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu