Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Talouskehitysministeriön valmistelema metsälakiuudistus on lähetetty Duuman käsiteltäväksi. Lakiehdotuksen tehdään muutoksia ainakin 15.3. asti.

Uuden metsälakiehdotuksen ensimmäisen käsittely on luultavasti huhtikuussa 2005, toinen ja kolmas käsittely loppuvuoden aikana. Lakiuudistuksen odotetaan astuvan voimaan vuoden 2006 alusta.

Lakiehdotuksessa metsien omistus jätetty muussa lainsäädännössä määritettäväksi, metsien vuokra-aika 99 vuotta ja vuokrausmenettely on mahdollista ainoastaan avoimen huutokaupan kautta.

Metsäorganisaatioden uusi rakenne säädetään myöhemmin ja rahoitus säädetään budjettilaissa.

Erillisessä laissa voimaantulosta säädetään vanhan lain aikana myönnetyille alle viiden vuoden vuokrasopimuksille vuoden jatkoaika. Yli viiden vuoden vuokrasopimukset uusitaan alkuperäisenmittaisina.

Kaivannaisten ja mm. öljyn hyödyntämisfilosofia on perinteisesti Venäjällä koskenut myös metsiä. Uuden kaivannaislain valmistelun yhteydessä on tullut esiin ulkomaalaisomistuksen rajoittaminen ja Lain valtion salaisuuksista soveltaminen mm. huutokauppadokumentteihin. Uhkana on, että ko. protektionistinen ajattelu leviää koskemaan myös metsiä ja metsäteollisuutta.’

Lue muistio