Venäjällä laittomasti korjattu puu ei vääristä ainoastaan Venäjän raakapuumarkkinoita vaan vaikuttaa myös EU-maihin. Tähän tulokseen Euroopan metsäinstituutti on tullut tuoreessa tutkimuksessaan laittomien hakkuiden vaikutuksista. Laittomasti hakattu puu painaa EFI:n mukaan tämän hetkisiä raakapuun hintoja alaspäin 5-10 prosenttia sekä Venäjän että EU-markkinoilla, pienentäen metsänomistajien sekä korjuu- ja kuljetusyrittäjien tuloja.

Laittoman puukaupan vähenemisellä olisi vaikutusta sekä Venäjän että EU-markkinoihin. Tutkimuksen mukaan raakapuun hinnat saattaisivat nousta molemmilla alueilla. Korkeammat hinnat hyödyttäisivät Venäjällä valtiota pääasiallisena metsänomistajana samoin kuin korjuu- ja kuljetusyrittäjiä. EU-alueella vaikutukset tuntuisivat selvimmin Pohjoismaissa, etenkin Suomessa. Korkeammat raakapuun hinnat hyödyttäisivät myös EU:n alueella metsänomistajia ja yrittäjiä. Metsäteollisuus ja loppukädessä kuluttajat taas ovat maksumiehinä korkeampien raaka-ainekustannusten myötä.

Tutkimuksen tekijät arvioivat viranomaisten ja laillisesti puuta korjaavien yritysten taloudellisten menetysten olevan huomattavia niin kauan kuin laittomia hakkuita ei saada kuriin. Alhaisemman puun hinnan seurauksena vuonna 2002 Luoteis-Venäjän alueella menetysten arvioidaan olleen 200-270 miljoonan dollarin luokkaa. Tutkimuksessa arvioitiin, että Luoteis-Venäjällä 10 – 15 prosenttia kaikesta käytetystä raakapuusta tuli vuonna 2002 tuntemattomista lähteistä.

Lähde: Euroopan metsäinstituutti