Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) on selvittänyt eri maiden etuja ja riskejä metsäteollisuuden investoinneille. Venäjälle EBRD ehdottaa toimintaohjelmaa, jolla maasta voitaisiin tehdä houkuttelevampi ympäristö ulkomaisille investoinneille.
Ehdotus perustuu Pöyry Management Consultingin toteuttamaan selvitykseen, jossa vertailtiin kolmen metsävaroiltaan merkittävän Venäjän alueen (Vologdan, Krasnojarskin ja Habarovskin alueet) olosuhteita Australiaan, Brasiliaan, Kiinaan, Mosambikiin ja Uruguayhin.
Tutkituilla Venäjän alueilla on tiettyjä etuja kilpaileviin maihin verrattuna. Esim. puun alhainen hintataso tekee Venäjän Kauko-Idästä kilpailukykyisen selluntuottajan Aasian markkinoille. Metsien kasvu on kuitenkin pohjoisilla alueilla niin paljon hitaampaa kuin eteläisten alueiden eukalyptusviljelmillä, että sellutehtaan raaka-ainehuoltoon tarvittavan metsäalueen koko on moninkertainen. Tämä lisää vaatimuksia infrastruktuurille ja nostaa kuljetuskustannuksia. Juuri näiden kysymysten suhteen valtion olisi tärkeää kompensoida haittoja. Venäjällä on mahdollisuus korjata tilanne edukseen hyödyntämällä kokemusta maista, joissa on uutta ja menestyksekästä metsäteollisuutta.
Toimintaohjelma ehdottaa mm. seuraavia toimenpiteitä:
  • Venäjän viranomaisten tulisi keskittyä lisärahoituksen järjestämiseen tehtaan ulkopuolisen infrastruktuurin kehittämiseen (mm. metsätiet, logistiikka, asuinalueet, kunnat). Näillä kustannuksilla on erittäin suuri merkitys investointipäätöksissä.
  • Puunhankintaan tulisi pilotoida nykyaikainen ja käytännössä testattu kestävän metsänkäytön malli, joka vastaa kansainvälisiä metsäsertifikaatteja.
  • Prioriteetti-investoijan status olisi myönnettävä koko puunhankinta-alueelle hallintorajoista riippumatta, koska sellutehtaan raaka-ainehuolto vaatii suuren metsäalueen.
  • Investoinnin toteutukseen liittyviä riskejä on pienennettävä. Riittävä määrä metsänvuokraoikeuksia on varattava investoinnin loogiselta puunhankinta-alueelta ja investoijalla tulisi olla etuoikeus päättyviin vuokra-alueisiin.
  • Tehtaalle tulisi myöntää pilottihankkeen oikeus soveltaa kansainvälisiä terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyviä standardeja. Yhden luukun periaate tulisi ottaa käyttöön kaikkien asiakirjojen ja lupien kanssa.
  • Vero- ja rahoituskannustimia tulisi uudistaa globaalien metsäteollisuusyritysten houkuttelemiseksi Venäjälle.
Selvityksen tulosten englanninkielinen yhteenveto löytyy täältä.
Lähde: EBRD