Duuman puheenjohtaja Boris Gryzlov otti kantaa puunvientiin puheessaan Kauko-Idän talousfoorumissa Habarovskissa.

Gryzlovin mukaan on erittäin tärkeää ratkaista, kuinka puuvaroja käytetään tehokkaasti. Esimerkiksi Irkutskin alueella teollisuuden kokonaistuotanto on kasvanut tämän vuoden alkupuoliskolla, mutta puunjalostus on vähentynyt 4,4 % ja puunkorjuumäärät laskeneet 14,3 %. Tämä johtuu raaka-puun vientitullin korotuksesta vuoden alussa. Puun vientimäärät Kiinaan eivät ole kuitenkaan laskeneet, vaan päinvastoin. Tämä kertoo metsäbisneksen siirtymisestä ”harmaalle” alueelle. Eräiden tietojen mukaan Irkutskin ja Amurin alueet ovat suurimpia puun salakuljettajia, toteaa Gryzlov.

Duuman puheenjohtaja pitää raakapuun vientiä maan etujen vastaisena, minkä vuoksi hän kannattaa puunviennin kieltämistä kokonaan. Tällä ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa puunkorjuuta, vaan olisi pyrittävä lisäämään rakennusmateriaalien teollista tuotantoa ja vuoteen 2020 mennessä vähintäänkin kolminkertaistettava jalostettujen tuotteiden vienti. Kaupallisten toimijoiden olisi suunnattava voimavaransa tähän ulkomaisia investoijia unohtamatta. Gryzlov ehdottaa valtiollisen leasingyhtiön perustamista puunjalostuslaitteiden toimittamista varten.

Lähde: Yhtenäinen Venäjä-puolueen www-sivut