Duuman käsittelyyn 31.1.2005 lähetetty uuden metsälain versio on luettavissa Luonnonvaraministeriön sivustolta venäjänkielisenä:
www.mnr.gov.ru