Venäjän varateollisuus- ja kauppaministeri Andrei Dementjev luonnehti hallituksen alaisen metsäsektorin kehitysneuvoston kokouksessa metsäalan tilaa todeten, että vuoden 2009 puolella tuotantomäärien laskutahti on hidastunut viime vuoden marras-joulukuun tilanteeseen verrattuna. Tuotantomäärät ovat kasvaneet käytännössä kaikkien tuoteryhmien osalta.

Dementjevin mielestä yritysten tulisi talouskriisistä selviytyäkseen ottaa tuotantoon sellaisia tuotteita, joilla on kysyntää kotimarkkinoilla. Sen vuoksi puunjalostuksen investointihankkeiden toteuttamista on aktivoitava, jotta saadaan kulutusominaisuuksiltaan aivan uudenlaisia puu- ja paperituotteita, joilla kotimaanmarkkinoiden kysyntä pystytään kattamaan mahdollisimman hyvin ja asemaa ulkomarkkinoilla vahvistumaan.

Teollisuus- ja kauppaministeriön jo toteuttamien metsäteollisuuden kehittämistoimien lisäksi Dementjev painotti seuraavien kriisinvastaisten toimenpiteiden tärkeyttä:

  • Puun minimikantohinnan pitäminen vuoden 2008 tasolla, metsävuokran määrääminen toteutuneen korjuumäärän mukaan, metsänvuokramaksujen lykkääminen
  • Haavan ja koivun käyttömäärien vähenemisen vuoksi on puunkorjuusääntöihin tehtävä muutoksia korjaamatta jätettävän puun osalta, lisäksi on sallittava poimintahakkuut
  • Metsäalan suuria investointihankkeita toteuttavien sijoittajien vapauttaminen raakapuun vientitullista oman puunjalostuskapasiteetin rakentamisen ajalta
  • Venäläisiltä luottolaitoksilta yrityksen käyttövarojen täydennykseksi otettavien lainojen korkotuki
  • Ensisijaisten investointihankkeiden listaan sisältyvien kohteiden rakentamisen loppuun saattamiseen annettava lainatuki, meneillään olevien ensisijaisten investointihankkeiden rahoituslainojen maksujen lykkäykset 1 – 2 vuodeksi
  • Huonolaatuisen lehtipuun jalostukseen perustamiseen tähtäävän hankkeen lisärahoitus federaation budjettivaroin

Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö