”Progress-Neva Leasing” on vuokrannut tuotantolinjan pellettejä valmistavalle uudelle puunjalostusyritykselle Leningradin alueella, tiedottaa yhtiö. Tyhjästä nousseen pellettitehtaan rakennustöiden tilaaja on OOO Severo-Zapadnyj Holding. 36 kuukauden vuokrasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa. Kauppahinnaksi on ilmoitettu 132 miljoonaa ruplaa (n. 3 milj. €). Laitteet toimittaa tanskalainen Andritz Sprout A/S.

Leasingsopimusta on valmisteltu useassa vaiheessa. Ensin leasingyhtiön asiantuntijat arvioivat aloitettavan tuotannon liikeidean tutkimalla markkinoita, arvioimalla tehtaan tuotantokapasiteettia suunnitellun myyntitavoitteen suhteen, selvittämällä hankkeen rahavirtoja, rakennuspaikan infrastruktuurin laatua sekä potentiaalista henkilöstöä. Liikeidea todettiin toteuttamiskelpoiseksi ja rahoitusvuokrasopimus saatiin allekirjoitettua kolmessa viikossa.

Progress-Neva Leasing otti laitteiden hankinnan ja toimituksen ulkomailta kokonaan vastuulleen. Se on käynyt myös kaikki neuvottelut ja paperisodan eurooppalaisen valmistajan kanssa. Lisäksi se on valvonut laitteiden kuljetusta ulkomailta tehtaan rakennuspaikalle ja hoitanut tuotantolinjan tullauksen.

Pellettien valmistuksen OOO Severo-Zapadnyj Holging suunnittelee käynnistävänsä syksyllä 2009. Rakenteilla olevan kokonaiskustannus on 330 miljoonaa ruplaa (7 milj. €). Vuodessa 50 000 t pellettiä valmistavan tehtaan tavoitteena on toimittaa tuotteitaan Euroopan markkinoille.

Progress-Neva Leasing on voimakkaasti kasvava leasingyhtiö, jonka palvelutarjonta on laaja. Yritys on perustettu vuonna 2003. Sen leasingosakesalkku on 2,8 miljardin ruplan arvoinen (62 milj. €). Vuoden 2008 lopussa sillä oli 772 rahoitusvuokrasopimusta.

OOO Severo-Zapadnyj Holding investoi Leningradin alueen metsäteollisuuteen. Nyt se valmistelee hanketta, jonka tavoitteena on perustaa iso puunjalostuslaitos. Hankkeeseen liittyy myös puunkorjuuta, sahaustoimintaa, pellettituotantoa, levytuotantoa ja puutalorakentamista.

Lähde: Progress-Neva Leasing