Viimeisen kymmenen vuoden aikana useat viranomaiset ja teollisuusyritykset ovat kertoneet noin 60 uuden sellutehtaan tai sellu- ja paperitehtaan rakennussuunnitelmista eri puolilla Venäjää, kirjoittaa Bumprom.ru. Noin 90 % on osoittautunut vain haaveiksi, mutta jäljelle jääneillä 10 % (5 – 6 hankkeella) olisi suotuisissa olosuhteissa ollut mahdollisuus muuttua haaveesta todeksi. Uuden metsälain voimaantulon jälkeen myös noiden toteutuminen kävi epävarmaksi, toimeenpanijat alkoivat luopua suunnitelmistaan tai lykkäsivät lopullista päätöksen tekoa.

Viime aikoina on ainoastaan UPM-Kymmenen ja Svezan hankkeen suhteen elätelty toivoa. Pietarin metsäfoorumissa Svezan toimitusjohtaja A.S.Kashubskij ilmoitti hankepäätösten siirtymisestä vähintään kahden vuoden päähän. Nyt voidaan varmuudella sanoa, että lähimmän kahden vuoden aikana Venäjällä ei aleta toteuttaa yhtään uuden sellu- ja paperitehtaan rakennushanketta. Teollisuus- ja kauppaministeriön prioriteettihankkeiden listalla on uusien sellu- ja paperitehtaiden perustamishankkeita, mutta ne ovat joko epärealistisia tai niiden toteuttamista on jo lykätty tuonnemmaksi.

Lähde: Bumprom.ru