Venäjän Bioteknologian kehittämisohjelman sekä Bioteknologian ja geenitekniikan kehittämisen tiekartan yhtenä tavoitteena on biopolttoaineiden liikennekäytön nopea lisääminen Venäjällä. Biopolttoaineiden tuotantoa ja kauppaa säätelevä laki on valmisteltu ja odottaa duuman hyväksyntää. Suunniteltu etanolin valmisteveron poistaminen ja vaatimus bioetanolin lisäämisestä fossiilisiin polttoaineisiin tulevat avaamaan markkinat Venäjällä.

Bioteknologian kehittämisohjelmassa on asetettu liikenteen biopolttoaineiden tavoiteosuudeksi 10 prosenttia. Asiantuntijat arvioivat Venäjän markkinapotentiaalin olevan kolme miljardia litraa bioetanolia vuoteen 2020 mennessä.

Komin tasavallassa on esitelty aloitetta bioetanolitehtaan rakentamisesta. Aloitteen taustalla ovat ”EGREGOR bioteh” ja investointiyhtiö ”Evoljutsija”. Raaka-aineena on tarkoitus käyttää metsäteollisuudessa syntyvää puujätettä ja huonolaatuista lehtipuuta.

Suunniteltu kapasiteetti on 100 000 tonnia bioetanolia vuodessa. Tarvittavan investoinnin suuruus on 136 miljoonaa euroa. Hankkeen päärahoittajia etsitään aktiivisesti, aloitteen tehneet yritykset ovat valmiita investoimaan 400 miljoonaa ruplaa (n. 5 milj.€) omia varoja.

Lähteet: Komin tasavallan Luoteis-Venäjän edustusto, Bioteknologian kehittämisohjelma vuoteen 2020, EGREGOR bioteh