Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö ehdottaa puupellettien ja -brikettien rautatietariffien laskemista. Ministeri Donskoi on lähestynyt liikenneministeriötä pyynnöllä lisätä tariffiluetteloon puujätteestä valmistetut pelletit ja briketit ja määritellä niille alennettu kuljetusmaksu.

Tarkoituksena on kannustaa puunkorjuuyrityksiä ja sahoja hyödyntämään puujätettä tuotannossa nykyistä enemmän. Näin voidaan ratkaista puujätteen käyttöön liittyvät ongelmat, mutta myös hyödyntää bioenergian kasvava kysyntä sekä kotimaassa että ulkomaan markkinoilla.

Puunkorjuussa puujätettä arvioidaan muodostuvan noin 32 miljoonaa kuutiometriä vuodessa nykyisellä hakkuutasolla (214 milj. m³ vuonna 2016). Ministeriön tekemässä vertailussa havaittiin, että edelleen jalostetun puujätteen rautatiekuljetus on 15 prosenttia kalliimpaa kuin raakapuun kuljetus, mikä toimii esteenä puujätteen hyödyntämiselle.

Nykyisin Venäjällä tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä noin 8,4 miljardia kilowattituntia energiaa, josta bioenergian osuus on 5,5 miljardia kilowattituntia. Vuoteen 2020 mennessä Venäjän on määrä nostaa biomassasta tuotetun energian määrä 12 miljardiin kilowattituntiin.

Lähde: Luonnonvara- ja ympäristöministeriö