Vuosikymmenten ajan ympäristökiistan kohteena olleen Baikalin sellu- ja paperitehtaan sulkemisprosessi alkaa syyskuussa. 60-luvulla rakennettu tehdas nousi kansainvälisen huomion kohteeksi, kun Baikal liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 1996. Venäjä lupasi ratkaista tehtaan jätevesipäästöt Baikal-järveen vuonna 2010, minkä jälkeen tehdas on vuoroin seisonut ja vuoroin ollut toiminnassa. Vuoden 2012 lopussa tehdas asetettiin selvitystilaan ja yritykselle annettiin puoli vuotta toiminta-aikaa ennen lopullista ratkaisua. Helmikuussa 2013 hallitus antoi päätöksen tehtaan asteittaisesta sulkemisesta ja korvaavan tuotannon aloittamisesta.
Baikalin sellu- ja paperitehtaan sulkemisprosessia ohjaa Venäjän kehityspankin (Vnešekonombank, VEB) alainen VEB Engineering yhteistyössä Sibgiprobum -suunnitteluinstituutin kanssa. Vnešekonombank otti vastuulleen Baikalin tehtaan suurimmat velat ja on rahoittanut toimintaa helmikuusta 2013 alkaen. Tehtaassa työskentelee edelleen 1 500 henkilöä, joista irtisanotaan 800. Loput työntekijöistä huolehtivat edelleen tehtaan infrastruktuurin ylläpidosta ja osa siirtyy uusien, kombinaatin pohjalta syntyneiden palveluyritysten leipiin. Koneiden alasajo alkaa syyskuussa ja asteittainen sulkeminen kestää kaikkiaan kaksi vuotta. Jäteligniiniä on käsiteltävänä 6,5 miljoonaa tonnia ja prosessiin kuluu kolmesta viiteen vuotta.
Noin 40 % tehtaasta tullaan purkamaan. Jäljelle jääviin osiin suunnitellaan korvaavia toimintoja, jotka eivät kuitenkaan saa olla teollisuustuotantoa. Venäjän hallituksen asetus kieltää kaiken teollisen toiminnan Baikal-järven rannalla. Vaihtoehtona on kehittää aluetta esimerkiksi turistikohteeksi. Suunnittelu jatkuu.
Lähde: RIA Novosti artikkeli 1, artikkeli 2