Luoteis-Venäjän metsäsuunnitteluyritys Sevzaplesproekt on julkaissut nettisivuillaan ensimmäisen kerran Venäjän metsäsuunnittelun historiassa toisen metsäsuunnittelukokouksen pöytäkirjat kaikkiaan viiden leshozin osalta Irkutskin, Luoteis-Venäjän ja Leningradin alueilta.

Toisen metsäsuunnittelukokouksen tarkoituksena on sopia federaatio-, piiri- ja aluetason virkamiesten kesken taloudellisen toiminnan suunnittelussa ja laskennallisen hakkuusuunnitteen määrittelyssä syntyneistä erimielisyyksistä. Käytännössä toisessa kokouksessa sovitaan suunnitelmalle asetettavista taloudellisen toiminnan tavoitteista ja näin ollen kokouspöytäkirja on yksi leshozin tärkeimmistä dokumenteista metsätaloussuunnitelman koko voimassaoloajan.

Voimassaolevan metsälainsäädännön mukaan pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. Julkaisemalla kokouspöytäkirjat, Sevzaplesproektin tavoitteena on saada metsätaloussuunnitelun asioiden käsittelyyn lain edellyttämää julkisuutta. Ympäristöjärjestöjen toiveena on, että asiakirjojen julkisuus ulottuisi vähitellen koskemaan Venäjän kaikkia leshozeja.

Lähde: Greenpeacen Forestforum