Asetus Venäjän subjektin metsäsuunnitelman valmistelusta on hyväksytty 24.4.2007 säännöksellä nro 246, tiedottaa Venäjän hallituksen lehdistökeskus.

Metsäsuunnitelma on metsätaloussuunnittelun asiakirja, jossa määritellään metsäsuunnittelun tavoitteet ja tehtävät, metsänhoitoalueiden ja puistometsien rajoilla olevien metsien käytön suunnitellut toimenpiteet sekä toimenpidealueet. Metsäsuunnitelma tehdään 10 vuodeksi.

Metsäsuunnitelma laaditaan subjektissa toimivassa valtionvirastossa ja hyväksytään Venäjän luonnonvaraministeriössä. Suunnitelma tehdään metsätaloussuunnitelman, valtakunnallisen metsäinventoinnin ja metsärekisterin materiaalien perusteella hyödyntäen myös metsien käytöstä, suojelusta ja uudistuksesta tehtyjä raportteja ja subjektien sosiaalis-taloudellisia kehittämissuunnitelmia ja yhdyskuntasuunnitelmia.

Metsäsuunnitelma pitää sisällään siis
a) luonnehdinnat metsien tilasta ja niiden käytöstä
b) tärkeimmät linjaukset metsien käytöstä, suojelusta ja uudistuksesta
c) arvion tehtävien metsienkäyttötoimenpiteiden taloudellisuudesta

Suunnitelmaan liitetään kartat, joissa näkyvät metsätoimialueiden, metsäpuistojen sekä niiden käyttöalueiden rajat.

Lähde: Venäjän hallituksen nettisivut