Marraskuun lopussa Luoteis-Venäjän piirin sisäasiainministeriön tutkintakomissio takavarikoi 16 % (125 030 kpl) itävaltalaisen Pulp Mill Holding GmbH:n omistamista Arkangelin sellutehtaan osakkeista. Takavarikointi liittyy Arkangelin sellutehtaan yksityistämisestä ja holdingyhtiö OAO LHK Severnaja sellulozan perustamisesta jo vuonna 2000 nostetun oikeusjutun rikostutkintaan.

Arkangelin sellutehtaan hallintoneuvoston jäsenen Timur Sokolovin mukaan aktiivisena osapuolena rikosjutussa pidetään OOO LPK Continental Managementia (Bazovoj Elementin tytäryhtiötä), joka omistaa 20 % sellutehtaan osakkeista ja jonka hallintoneuvoston puheenjohtaja Nikolai Makarov on katsonut velvollisuudekseen pyytää syyttäjää selvittämään epäselvyydet ja kuulustelemaan Bazovoj Elementin muutamia työntekijöitä.

Pulp Mill Holding GmbH pitää tutkintaa laittomana ja yrityksenä anastaa Arkangelin sellutehtaan osake-enemmistö.

Itävallan teollisuus- ja kauppakamarin Wienissä pitämässä Luoteis-Venäjän katselmuksessa esiintynyt Arkangelin sellutehtaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Pulp Mill Holding GmbH:n johtaja Heinz Zinner pitää osakkeiden takavarikointia osoituksena ulkomaalaisten sijoittajien oikeusturvan puuttumisesta Venäjällä. Arvovaltaiselle venäläisdelegaatiolle puhunut Zinner ilmaisi huolensa Venäjän oikeuskäytännön epävakaudesta, joka ei hänen mukaansa takaa riittävää omistusoikeusturvaa ja huonontaa investointi-ilmastoa. Zinner totesi, että peittelemätön voimankäyttö syyttäjänviraston ja miliisin taholta korporatiivisissa selkkauksissa on tavallista ja vain oikeus voi ratkaista osakkaiden riidat.

Lähteet: Bumpromin artikkelit 1 ja 2