Pulp Mill Holding on julkistanut 160 miljardin ruplan (1,8 mrd €*) investointiprojektin ”PRORYV-2027” Venäjän tuotantolaitoksiinsa. Keskeisin osa projektia on Arkangelin sellu- ja paperitehtaan yhteyteen rakennettava sellu-kartonkitehdas (4. linja), johon tulee uusi kartonkikone.  Tällä hetkellä tehtaassa on kaksi kartonkikonetta, joiden kapasiteetti on reilut 600 000 tonnia. Kolmannen koneen kapasiteetti tulee olemaan 700 000 tonnia ja sen tuotanto tullaan suuntaamaan ulkomaanmarkkinoille.

Viiden vuoden päästä Arkangelin sellu- ja paperitehtaan sellun tuotantokapasiteetti nousee 1,7 miljoonaan tonniin ja pakkauskartongin 1,3 miljoonaan tonniin. Vuonna 2020 sellua tuotettiin noin miljoona tonnia ja kartonkia 0,6 miljoonaa tonnia.

Tehtaan pääasiallinen raaka-aineen toimittaja on Titan Group, jonka hakkuumahdollisuudet kasvavat 11 miljoonaan kuutiometriin Arkangelin sellu- ja paperitehtaan investointiprojektin myötä (nyk. 6 milj. m³). Titan tulee toimittamaan sellutehtaalle 2,6 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta ja tukit (3,3 milj. m³) konserniin kuuluvalle Lesozavod 25 -sahalle, jolloin sen sahatavaran tuotanto kasvaa 1,7 miljoonaan kuutiometriin.

Lähde: Arkangelin sellu- ja paperitehdas

* 1 EUR=89 RUB