Arkangelin sellu- ja paperitehdas on käynnistänyt toisen vaiheen metsäalan prioriteetti-investointihankkeesta, jonka kokonaiskustannukset ovat 8,8 miljardia ruplaa (119 milj. €, 1 €=74 RUB). Toteutus sisältää 2. kartonkikoneen modernisoinnin. Asennettavan laitteiston hinta on noin 45 miljoonaa euroa ja sillä saadaan parannettua koneen tuottavuutta sekä kartongin ominaisuuksia.
Samaan aikaan aloitetaan myös sellutehtaan uuden haihduttamon rakennustyöt, investoinnin suuruus on neljä miljardia ruplaa.

Investointihankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2013-2015 modernisoitiin osia tehtaan molemmista kartonkilinjoista sekä rakennettiin uusi puolisellulinja.