Arkangelin sellu- ja paperitehdas on investoinut yli 2 mrd. ruplaa (noin 58 milj. EUR) puun käsittelyyn. Puunkäsittelylaitos nro 4 on Venäjän modernein ja suurin. Uudessa laitoksessa pystytään käsittelemään yli 2 milj. kuutiometriä puuta vuodessa. Nykyaikaisen teknologian ansiosta vedenpuhdistus- ja -käyttökulut, samoin lämpö- ja sähkökulut vähenevät. Haketettu kuori menee lämpövoimalaan biopolttoaineeksi.

Hanke on tehokas niin taloudelliselta kuin ekologiseltakin kannalta. Viimeisten seitsemän vuoden aikana tehtaan sellun tuotto on kasvanut, mutta tuotannon energian käyttö sekä haitalliset ilmasto- ja vesistöpäästöt ovat pienentyneet. Puolueettomien laboratorioiden analyysit ovat vahvistaneet, että pelkästään viimeisten viiden vuoden aikana kiintoaineiden pitoisuudet Arkangelin sellutehtaalta Vienanjokeen ovat vähentyneet kolmannekseen.

Tehtaan toimitusjohtaja Vladimir Beloglazov kertoi, että tämän hankkeen menestyksellinen loppuunsaattaminen mahdollistaa hakehuollon jo toimiville keittolinjoille ja myös suunnitellulle neutraalisulfiittimassan tuotantolaitokselle, jonka rakentaminen alkaa 2008.

Lähde: Rossijskaja lesnaja gazeta