Elokuun puolivälissä Arkangelin suurimpien sahojen edustajat päätyivät neuvonpidossaan perustamaan sahatavaranviennin koordinointineuvoston. Sahatavaran vientiongelmia selvittelevä neuvosto toimii aluehallinnon metsäteollisuusosaston yhteydessä ja siihen voivat liittyä niin suuret kuin pienetkin puutavaranviejät, jotka kaikki ovat törmänneet ulkomaisten asiakkaiden hintojen saneluun, vihreiden painostukseen sekä laivausongelmiin. Eteen tulleet hankaluudet on helpointa ratkoa yhteisvoimin, jolloin keskeisistä asioista, mm. metsäsertifioinnista voidaan työstää yhtenäistetty kanta. On mahdollista, että myöhemmin neuvostoon otetaan myös Komin ja Karjalan metsäviejien edustajia, kirjoittaa IA SeverInform.

Lähde: IA Severinform