Arkangelin alueen vuotuinen puunkorjuumäärä on 19,4 milj. m³ ja siitä yli 5 milj. kuution (26,8 %) osalta puun alkuperästä ei ole tietoa, kertoo Arkangelin uutispalvelu.

WWF:n edustajan Anatoli Kotlobain mukaan säätiö on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan määritellä alkuperältään tuntemattoman puun määrä. Vaikka uuden menetelmän virheprosentti on jopa 20 %, on Venäjällä ja Arkangelin alueella ensimmäistä kertaa saatavissa tietoa ilman valvontaa tehtävien hakkuiden määristä eikä pelkästään tunnepitoisia ilmoituksia niiden olemassaolosta.

Esimerkiksi Vologdan alueella puun alkuperä on selvittämättä 1,3 milj. m³:n osalta, mikä on 15,7 % alueella käytettävästä puusta. Kotlobaj toteaa uutisessa, ettei hän väitä koko määrän olevan peräisin laittomilta hakkuilta, mutta toivoo tämän johtavan avoimempaan ja selvempään metsäbisnekseen.

Laittomien hakkuiden määrää voidaan vähentää useilla toimenpiteillä. Ensinnäkin valtiollinen metsänsuojelu on organisoitava uudelleen ja sen toimintaa on tehostettava. Tulossa oleva metsätalouspiirien (leshozien) uusi tehtävänjako väistämättä vaikuttaa tähänkin tilanteeseen, mutta paljon varmempaa olisi optimoida budjettipolitiikkaa ja rahavirtoja. ”Metsäalaa voitaisiin kehittää jopa pienen kantorahan turvin, jos metsämaksuista käytettäisiin metsäteollisuussektorin ongelmien ratkaisemiseen paljon suurempi määrä kuin nykyiset 7 – 20 %.”

Toiseksi on otettava käyttöön järjestelmä, jolla voidaan jäljittää puun alkuperä ja kohottaa metsäyritysten ekologista vastuuntuntoa. A. Kotlobain mielestä siitä hyötyvät myös ao. yritykset, koska se vähentää yrityksistä varastettavan puun määrää.

Kolmanneksi on käytettävä talouskannustimia ja tullisäännöstelyä puun jatkojalostuksen kehittämisen stimuloimiseksi ja raakapuun vientimäärien vähentämiseksi, mitä tapahtuu ennen kaikkea raja-aluilla. Lisäksi on laadittava tehokas ja luotettava metsäteollisuuden tilastointijärjestelmä.

Lähde: Arhangelskie novosti