Kuusikoiden kuoleminen ei vähennä Dvina- ja Pinega-jokien välisen alueen ekologista arvoa Euroopan viimeisenä laajana vanhojen metsien alueena, tiedottaa Venäjän WWF. Sen sijaan että ainutlaatuinen metsä otettaisiin lämpölaitosten raaka-ainevarastoksi, on jokialue saatava suojelluksi ja asetettava täydelliseen hakkuukieltoon, sanovat Venäjän Greenpeacen ja WWF:n asiantuntijat.

Viime vuosina Severnaja Dvinan ja Pinegan alueella on todettu paljon kuusikkokuolemia. Syyksi asiantuntijat mainitsevat useita vuosia jatkuneet epäsuotuisat sääolot ja hakkuiden vaikutukset. Tutkimusten mukaan metsäkuolemat ovat alkaneet juuri avohakkuiden viereisiltä reuna-alueilta. WWF tekee jokialueella vuosittain kenttätutkimuksia ja on tullut siihen tulokseen, että jos metsäkuolemat lisääntyvätkin aktiivisen metsänkäytön alueella, niin koskemattomissa metsissä prosessi on hitaampi. Mitä syvemmälle metsään menee, sitä terveempää metsä on, kertoo WWF:n Arkangelin osaston johtaja Andrei Štšogolev.

Ympäristötutkijoiden mielestä ne toimet, joihin alueella on ryhdytty metsäkuolemia vastaan, eivät ole sopivia. Hygieniahakkuut ja palokujien teko vain pahentaa tilannetta, minkä seurauksena syntyy uusia reunametsiä eli uusia metsäkuolemalle alttiita paikkoja. Mitä siis pitäisi tehdä? Luonnonsuojelujärjestöjen mielestä alue pitäisi suojella. Kuusikkokuolemat ovat vähentäneet alueen taloudellista arvoa, mutta ekologinen arvo ei ole muuttunut. Siksi ne paikat, joille ei taloudellisesta syystä ole kannattavaa mennä, on parempi jättää ennalleen ja suojella koskemattoman luonnon kohteina. Ympäristötutkijat valmistelevat noin 400 000 ha alueen suojelua. Alueeseen kuuluu jokialueen maisemallisesti arvokas osa, jossa luonnon monimuotoisuus on säilynyt. Tuossa osassa hakkuut on kiellettävä kokonaan. Muussa osassa metsätaloustoimintaa voidaan jatkaa, mutta lähes koskemattoman metsän arvoja kunnioittaen.

Arkangelin alueen metsäkomitean tiedotteen mukaan kysymystä käsitelleessä kokouksessa päätettiin kääntyä Venäjän metsätalousviraston puoleen ehdottamalla Dvina-Pinega –alueen ongelmaan useita erilaisia ratkaisumalleja valmisteltavaksi. Listaan on kirjattu hakkuuohjeet, metsänuudistusohjeet, metsänhoito-ohjeet, suositukset metsäntutkimuslaitoksille jatkaa metsäkuolemien tutkimista ja luonnonsuojelujärjestöille jatkaa alueen suojelun valmistelua.

Lähteet: Venäjän WWF, Arkangelin alueen metsäkomitea