Titan Group on yksi suurimmista toimijoista Luoteis-Venäjän puumarkkinoilla. Yritysryhmään kuuluu kahdeksan puunkorjuuyritystä ja Luoteis-Venäjän suurin saha ZAO Lesozavod 25. Pääjohtaja Aleksei Kudrjavtsev kommentoi alan ja yrityksen tilannetta Interfaxin haastattelussa.

Finanssi- ja talouskriisi tuntuu teollisuudessa Luoteis-Venäjällä ja Arkangelin alueella, jossa yritys toimii. Viimeisten vuosien aikana useampi suuri metsäteollisuusyritys on joutunut konkurssiin, ja puun kysynnän pieneneminen on vähentänyt myös hakkuumääriä. Lisäksi työvoimapula heikentää metsäteollisuuden kehitystä. Markkinoille ovat jääneet vain suuret toimijat eli vertikaalisesti integroituneet rakenteet, jotka hoitavat kaiken puunkorjuusta puunjalostukseen. Arkangelin alueella näitä on Titan ryhmän lisäksi Arkangelin sellu- ja paperitehdas, jolle Titan on pääasiallinen puuntoimittaja. Titan-ryhmään kuuluu kolme jalostuslaitosta, Lesozavod 25 -sahan kaksi tuotantolinjaa, Majmaks ja Tsiglomen, sekä vuonna 2014 ostettu saha LDK 3, jonka laitteistoa ollaan modernisoimassa. Sahalla on vielä toiminnassa vanha linja, mutta uusi on jo ostettu ja sen on määrä olla käytössä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Titan-ryhmän puunkorjuumäärä pysyy vuonna 2016 aikaisempien vuosien tasolla. Vuonna 2015 puuta korjattiin 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Yrityksen hallussa on 3,1 miljoonaa kuutiometriä hakkuumahdollisuutta, josta osa Arkangelin sellu- ja paperitehtaan vuokrametsissä. Hakkuumahdollisuus on kaksinkertaistunut viimeisten vuosien aikana omien sekä Arkangelin sellu- ja paperitehtaan prioriteetti-investointiprojektien ja LDK 3 -sahan oston myötä. Titan ja Arkangelin sellu- ja paperitehdas toteuttavat yhteistyössä investointiohjelmaa, jonka myötä hakkuumahdollisuudet tulevat hyödynnetyiksi seuraavien kolmen vuoden aikana. Titan ryhmään kuuluvilla korjuuyrityksillä on tällä hetkellä 700 yksikköä koneita. Vuosina 2016 ja 2017 metsä- ja tiekoneisiin investoidaan noin 700 miljoonaa ruplaa vuosittain.

Metsäteollisuuden lisäksi Titan-ryhmään kuuluu hotelli, matkailukeskus ja liikekiinteistöjä. Viimeisimpänä hankkeena on liikekeskus Titan Areena, jossa on mm. jäähalli.

Lähde: Interfax Russia