Andrei Tretjakovin artikkeli, Arkangelin metsäsuunnitteluyritys ”Sevlesprojekt”

Arkangelin alueella on luonnontilaista metsää 9 019 000 ha, josta on suojeltu 380 000 ha. Alueen metsäteollisuuden nousu 2000-luvun alussa on nostanut esiin luonnontilaisiin metsiin liittyvät ongelmat. Yli puolet Arkangelin alueen luonnontilaisista metsistä on tällä hetkellä annettu vuokralle, ja niissä suoritetaan hakkuita: nimenomaan näiden alueiden hyödyntämisellä lisätään suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa havuraakapuun saantia. SevLesProektin paikkatietotiimin johtajan Andrei Tretjakovin mukaan ollaan tilanteessa, jossa toisessa vaakakupissa on metsäteollisuuden kehitys ja siitä seuraava Arkangelin alueen hyvinvointi, ja toisessa luonnontilaisten metsien luonnonarvot.

Lue lisää