Arkangelin alueella Vienanjoen varrella sijaitsevien vanhojen metsien pinta-ala pienenee jatkuvasti. Alueella toimii suuria metsäteollisuusyrityksiä, joihin luontojärjestöt nyt vetoavat metsien säästämiseksi.

Venäjän Greenpeace ja WWF kiirehtivät 0,5 miljoonan hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustamista Vienanjoen varrelle vanhojen metsien säästämiseksi. Arkangelin alueen hallitus ja suurimmat metsää vuokraavat yritykset (Titan Group, Lesozavod 25, Arkangelin sellu- ja paperitehdas) ovat suojelualueen kannalla, joskin yritysten mielestä alueen rajausta olisi päivitettävä. Suurimmat yritykset ovat tehneet vapaaehtoisen moratioriosopimuksen alueiden jättämisestä hakkuiden ulkopuolelle.

Kunnallisella tasolla sen sijaan ollaan vahvasti suojelualueen perustamista vastaan, koska alueella toimii kymmeniä korjuuyrityksiä. Suojelualueen myötä työttömäksi jäisi tuhansia ihmisiä, ja lisäksi se vaikeuttaisi teollisuuden raaka-ainehuoltoa. Piirihallintojen edustajat pitävät suojelualuetta katastrofina aluetaloudelle ja vastustavat sitä loppuun saakka.

Arkangelin alue on Venäjän suurimpia puunjalostuskeskittymiä, ja yrityksillä on meneillään useita investointihankkeita kapasiteetin kasvattamiseksi. Suojelualueverkoston kehittäminen on kuitenkin tärkeää, ei pelkästään monimuotoisuuden suojelun, mutta myös ympäristötietoisten eurooppalaisten loppuasiakkaiden vuoksi.

Arkangelin alueen hallinnon tehtäväksi jää etsiä kompromissi, joka ottaa eri näkökulmat huomioon. Aihe on herättänyt paljon huomiota Venäjällä, ja siitä järjestettiin erillinen lehdistötilaisuus Moskovassa. Kansainvälisen huomion kohteeksi aiheen nosti Greenpeacen julkaisema raportti Venäjän pohjoisten metsien sekä Arkangelin alueen tilanteesta.

Lähteet: Arkangelin aluehallinto uutinen1 & uutinen2, Lesnoj Region, Greenpeace Finland