Arkangelin alueelle on perustettu uusi suojelualue ”Dvinsko-Pinezhski”, johon sisältyy 300 000 hehtaaria luonnontilaisia metsiä.  Venäjän WWF ja muut ympäristöjärjestöt tekivät aloitteen näiden metsien suojelusta yli 17 vuotta sitten. Hankalimpia suojeluprosessin aikana olivat neuvottelut ko. alueelta metsää vuokraavien yritysten kanssa. Neuvottelujen jälkeen alkuperäisestä 500 000 hehtaarin metsäalueesta päädyttiin suojelemaan 300 000 hehtaaria. Kompromissiratkaisun myötä yritykset voivat jatkaa toimintaansa ja paikallisen väestön työllistämistä, kun arvokkaimmat osat luonnontilaisesta metsämassiivista suojellaan.

Lähteet: WWF Russia,

Aikaisemmin aiheesta: 17.3.2017 Arkangelin alueen vanhojen metsien suojelu kansainvälisen huomion kohteena