Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Arkangelin valtion teknillisessä yliopistossa ja metsäteknillisessä opistossa on toteutettu yhdessä Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin luonto-opiston ja Ruotsin maatalousyliopiston kanssa EU:n Tempus-ohjelmaan kuuluvaa puunhankinnan koulutuksen kehittämisprojektia, jonka tuloksia esiteltiin Arkangelissa 26.- 27.11. pidetyssä seminaarissa.

Projektissa on kohtuullisilla kustannuksilla saatu aikaan toiminnan hyvä vaikuttavuus. Tärkeää on, että venäläiset partnerit kuuluvat maan johtaviin alan oppilaitoksiin. Tässäkin tilaisuudessa saatu informaatio vahvistaa käsitystä siitä, että Arkangelin alueen metsäteollisuuden puuhuollon ongelma on vakava. Skandinaavisen puunkorjuuteknologian suhteen asetetaan ehkä liiankin suuria toiveita ongelman ratkaisemisessa. Tienrakennuksen ja metsänhoidon vuosikymmenien aikana syntyneitä puutteita ei voida korjata nopeasti.

Arksem 011203